Història de les cooperatives

linia

La Cooperativa Conca de la Tordera és el resultat de la fusió de dues cooperatives, la de Blanes (Agrícola de Blanes) i la de Palafolls (Coppal).

COPPAL SCCL. Cooperativa de Pagesos de Palafolls

La cooperativa de Palafolls té els seus antecedents en el Sindicat Agrícola de Palafolls creat l’any 1936. Posteriorment aquest va devenir, per la situació política després de la guerra civil, en la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. L’any 1986 va néixer a Palafolls la cooperativa agrícola, Coppal i posteriorment es varen fusionar les dues entitats conservant el mateix nom i integrant a tots el pagesos de la població.

historia

 

Cooperativa Agrícola de Blanes

La cooperativa de Blanes té els seus inicis l’any 1907 amb el nom de Sindicat Agrícola de Blanes. Posteriorment acabada la guerra, fou dissolt i es va crear una cooperativa dintre la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, organització política d’afiliació obligatòria per a tots els pagesos. És a l’any 1946 quan s’aproven els estatuts de la nova Cooperativa Agrícola de Blanes que ha tingut continuïtat fins la seva fusió.

 

Cooperativa Agrícola de Blanes

Cooperativa de Pagesos de Palafolls