RESPONSABILITAT SOCIAL
Conca de la Tordera, és membre del patronat de la
Fundació privada El Molí d’en Puigvert.

Les cooperatives són societats que fan activitat empresarial, però la seva finalitat és la de millorar no solament la situació econòmica i social dels associats, sinó també de l’entorn comunitari.

Fruit d’aquest concepte d’implicació en la comunitat, Conca de la Tordera, és membre del patronat de la Fundació privada El Molí d’en Puigvert, que té com objectiu la integració laboral i social de les persones amb la malaltia mental que treballen, entre altres àmbits, en el de l’agricultura.

La cooperativa participa a través del patronat en la gestió de la fundació i va col·laborar en la introducció del cultiu ecològic a la finca del Molí d’en Puigvert. Actualment, en l’apartat agrícola, els ofereix col·laboració tècnica i logística.

moli puigvert