La nostra terra, per ubicació i climatologia, és especialment fèrtil per algunes varietats de fruits. Al llarg dels temps, els nostres pagesos les han anat perfeccionant per obtenir avui, vegetals de molta qualitat.