Política de qualitat

 

La cooperativa Conca de la Tordera S.C.C.L es dedica a la recepció, manipulació i distribució de verdures i hortalisses amb la finalitat de millorar la situació econòmica d’associats, així com de l’entorn comunitari. Conca de la Tordera està compromesa en oferir i subministrat als seus clients i consumidors productes innocus i d’alta qualitat. Per això, s’han anat adoptant les mesures necessàries per aconseguir un assegurament de la qualitat, una adequada gestió dels riscs, una millora continua dels processos i serveis i la implantació d’un sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments (SGIA) basats en la norma UNE-EN ISO 22000:2018.

 

De la mateixa manera, la gerència focalitza el sistema en la millora contínua de la seva eficàcia cap al compromís de complir amb els requisits legals reglamentaris, juntament amb els requisits mútuament pactats amb els clients. D’aquesta manera assegurem el manteniment d’un sistema de comunicació eficaç, tan internament com externament que permet donar resposta a la demanda d’informació relativa al SGIA.

 

Per aquesta raó, la gerència de l’organització avala el seu compromís a través de les bases de la política d’innocuïtat alimentària que se citen a continuació i pot ser recolzada per objectius mesurables:

 

  • Tot el personal contribueix al correcte desenvolupament del sistema de qualitat i de seguretat alimentària i compta amb el compromís de gerencia
  • La millora de les garanties de seguretat alimentària recau en dotar a l’organització dels recursos i medis necessaris, tant humans com materials.
  • La salubritat dels productes és una característica que contribueix a millorar el grau de satisfacció dels clients i consumidors.

 

Aquesta política és revisada anualment i comunicada a totes les persones amb l’objectiu d’assegurar que es manté la seva adequació als requisits legals, que es continuen comercialitzant productes segurs, legals, innocus i d’alta qualitat, a la vegada que es millora contínuament l’eficàcia del sistema. Romanent exposada en un lloc visible per a les parts interessades i comunicada en el comitè d’empresa cada vegada que se sotmet a revisió per tal que sigui implementada i mantinguda en tots els nivells de l’organització.
La cooperativa Conca de la Tordera, S.C.C.L se dedica a la recepción, manipulación y distribución de verduras y hortalizas con la finalidad de mejorar la situación económica de sus asociados, así como del entorno comunitario.